Fundacja Nord

Lubicka 16, 87-100 Toruń

Celem fundacji jest pomoc społeczna, działalność charytatywna jak również podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej obywateli.

Fundacja Nord utworzona została w celu pozytywnego odziaływania na otaczającą nas rzeczywistość. Koncentruje się na działaniach zmierzających do udzielania pomocy osobom potrzebującym oraz budowania więzi społecznych szczególnie w społecznościach lokalnych.

Jako podmiot Grupy Nord działającej w ramach struktur lokalnych oraz globalnych Fundacja stanowi istotny element naszej odpowiedzialności społecznej.

Działania Fundacji do tej pory koncentrowały się między innymi na:

Pomoc dla poszkodowanych po nawałnicach
gmina Sośno

Wsparcie edukacji ekologicznej – Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
zagroda pokazowa żubrów

Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych Krok po kroku HSA