Od wielu lat razem z naszymi Klientami przeprowadzamy postępowania na zakup usług ubezpieczeniowych w oparciu o przepisy dotyczące zamówień publicznych.
Jesteśmy jedną z nielicznych firm brokerskich, która może się poszczycić ponad czterystoma przeprowadzonymi postępowaniami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i prawa zamówień publicznych. 

 

Nasze działania w tym obszarze obejmują w szczególności:

 

A. przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego:

 • dokumentu szacowania wartości zamówienia,
 • projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, oraz przedmiotu postępowania,
 • projektu innych dokumentów wymaganych dla danego tryby postępowania między innymi: zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji albo zapytania o cenę,
 • ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i wartości zamówienia.

 

B. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:

 • udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy dokonano wyboru trybu udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem bądź negocjacji bez ogłoszenia,
 • dokonanie otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku wyboru trybu postępowania: przetargu ograniczonego i bądź negocjacji z ogłoszeniem,
 • dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dowody i oświadczenia oraz wnioskowanie do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców, w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
 • dokonanie otwarcia ofert,
 • wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
 • dokonanie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
 • przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,
 • przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

W prowadzonych zamówieniach publicznych dla naszych Klientów na potrzebę komunikacji z Wykonawcami korzystamy z platformy zakupowej – https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner

Postępowania przetargowe  prowadzone są w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności, najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawa zamówień publicznych.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych

Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kurów i jej jednostek organizacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych

Usługa grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzeczenica i jej jednostek organizacyjnych oraz Spółki komunalnej

Przetarg na ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Kompleksowe ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-WISŁA” sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Władysławowo i jej jednostek  organizacyjnych w okresie od 01 kwietna 2020 roku do 31 marca 2023 roku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świecie wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółką komunalną

Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. Chełm

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Pyrzyckiego

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego PEGIMEK Sp. z  o.o. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Malechowo i jej jednostek organizacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Słupno i jej jednostek organizacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Darłowo i jego jednostek organizacyjnych

Usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Usługa ubezpieczenia w zakresie w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Malbork i jej jednostek organizacyjnych

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznań.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przechlewo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI Sp. z o.o.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Miasta Radzyń Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie dzieł sztuki w transporcie oraz podczas wystawy „Perspektywa wieku dojrzewania”

Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenia pojazdów Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Pyrzyckiego

Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o.

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. – drugie postępowanie.

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką (D&O) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o.z/s w Żarach

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Dębnie sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Pyrzyckiego