Opis okoliczności

Przyjętym celem w ramach zlecenia Klienta było skonsolidowanie programów ubezpieczenia kilkudziesięciu podmiotów posiadających do tej pory indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe. Zgodnie z przyjęta strategią głównymi priorytetami działania było osiągnięcie wymiernych korzyści kosztowych związanych z efektem skali oraz uzyskanie wewnętrznej spójności ubezpieczenia poszczególnych podmiotów poprzez jednorodną strategię ubezpieczeniową.

Podjęte działania:

  • Stworzenie jednego programu ubezpieczeniowego mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów, który zabezpiecza ochronę na jednakowym poziomie dla wszystkich podmiotów;
  • Wdrożenie skutecznego zarządzania polityką ubezpieczeniową, podejmowania szybkich i trafnych decyzji dotyczących zakresu ochrony
  • Uproszczenie procedur zarządzania i wykonywania umów ubezpieczenia oraz obsługi
    w procesie likwidacji szkód;
  • Umocnienie pozycji negocjacyjnej Klienta w kontaktach z ubezpieczycielami w zakresie uzyskania jak najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia
  • Uzyskanie jednolitego nadzoru nad realizacją procedury zakupu usług ubezpieczeniowych;
  • Określenie parametrów ochrony ubezpieczeniowej w perspektywie długoterminowej.

 

W wyniku działań Nord Partner uzyskano wymierne korzyści polegające na ograniczeniu wysokości kosztów ubezpieczenia, jak również kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem programem ubezpieczeniowym. Przygotowywane w oparciu o długoterminową politykę ubezpieczeniową rozwiązania pozwoliły na świadome kreowanie i kontrolowanie celów w zakresie ubezpieczeniowego transferu ryzyka.

 

Konsolidacja jako proces stała się wartością dodaną i otworzyła nowe możliwości niedostępne wcześniej przy rozproszonej strukturze. Efekty przeprowadzonego procesu stały się widoczne w krótkim czasie po jego wdrożeniu.