Opis okoliczności

Zadanie zlecone Nord Partner polegało na identyfikacji ryzyk oraz przygotowaniu programu ubezpieczenia procesu budowy jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy kilkuset MW i wartości przekraczającej 1 mld PLN.

Podjęte działania:

Nord Partner w ramach przejętego zlecenia:

  • Przeprowadził identyfikacje ryzyk ubezpieczeniowych;
  • Zaprojektował zapisy kontraktowe dotyczące wymaganych ubezpieczeń w umowach z Wykonawcami;
  • Przygotował program ubezpieczenia ryzyk towarzyszących procesowi inwestycyjnemu, w tym ryzyk związanych ze stratami pośrednimi wynikającymi z opóźnienia oddania jednostki do eksploatacji w wyniku zaistniałych szkód;
  • Określił strategię zakupową uwzględniającą analizę rynku dostawców usług oraz działań mających na celu uzyskanie ofert konkurencyjnych;
  • Przeprowadził proces negocjacyjny w zakresie parametrów programu ubezpieczeniowego;
  • Przygotował stosowne procedury związane z realizacja umów ubezpieczenia, w tym procedury dla Wykonawców;
  • Uczestniczył w zarządzaniu i ewaluacji programu ubezpieczenia.

Podjęte w ramach zlecenia działania związane głównie z przygotowaniem strategii zakupowej pozwoliły na istotne ograniczenie kosztów transferu ryzyka przy zakładanym zakresie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej.