Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach obowiązują polisy grupowego ubezpieczenia na życie jedynie w ramach PZU ŻYCIE SA. Do ubezpieczenia przystąpić mogą zarówno pracownicy SUM jak również ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci pracowników. Poniżej znajdą Państwo niezbędne materiały, które pomogą osobom zainteresowanym ochroną ubezpieczeniową w wyborze odpowiedniego wariantu.

Dodatkowo, osoby chcące skorzystać z opcji inwestycyjnej (niezależnie od formuły przyjętej przez ubezpieczycieli – czy w formie ubezpieczenia w PZU Życie SA oraz TUnŻ Warta S.A., czy też programu oszczędnościowego w PZU S.A.), proszone są o zaznaczenie właściwego wariantu w oświadczeniu o wyborze oferty oraz o wypełnienie poniższych dokumentów.

Poniżej prezentujemy Państwu wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym oraz pracowniczego planu oszczędnościowego wraz ze wzorami ich wypełnienia. Przed ich pobraniem prosimy zapoznać się z krótką instrukcją (pierwszy link poniżej).

Druki deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA:

Osobom ubezpieczonym w grupowym ubezpieczeniu na życie w PZU Życie SA przysługują specjalne zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Do oferty PZU Życie SA:

W ramach zniżek na ubezpieczenia majątkowe ubezpieczonemu w PZU Życie SA przysługuje 10% zniżki na:

1) komunikacyjne PZU SA:
 • autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy – gr. 70;
 • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy – gr. 71;
 • minicasco – gr. H0;
 • PZU AUTO (gr. 4000) na wybrane produkty:
  • 401 – PZU Auto AC,
  • 403 – PZU Auto OC;
  • 407 – PZU Auto NNW Max
2) majątkowe PZU SA:
 • PZU Dom (gr. 5000);
 • PZU DOM Plus – gr. J4;
 • PZU DOM Letniskowy – gr. 97;
 • indywidualnie zawieranego jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – gr. 66;
 • PZU NNW – gr. 701, szablon oferty NNW ogólne, umowy indywidualne i rodzinne;
 • obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych – gr. 81;
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – gr. 90;
 • mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych – gr. 91;
 • indywidualnie zawieranego ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży – gr. W0;
 • PZU Wojażer – gr. 711, umowy indywidualne.
Naliczenie zniżek:
 1. Suma zniżek uzyskanych dla danego rodzaju ubezpieczenia nie może powodować obniżenia minimalnej składki określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia i taryfie składek.
 2. Zniżka wynikająca z posiadania ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie SA naliczana jest jako ostatnia od kwoty składki obliczanej na podstawie taryfy dla danego rodzaju ubezpieczenia.
 3. Zniżki udzielone w ramach karty Klubu PZU Pomoc w Życiu nie łączą się z innymi promocjami (inicjatywami sprzedażowymi) funkcjonującymi w PZU SA.

Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty, który jest właścicielem lub współwłaścicielem przedmiotu ubezpieczenia i dotyczy ubezpieczeń mienia nie służącego do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych właściciela/współwłaściciela ustala się na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jak zgłosić szkodę lub zdarzenie?

Zgłoś szkodę lub zdarzenie w wybrany przez Ciebie sposób.

1) Wypełnij formularz internetowy lub przejdź na stronę pzu.pl,

3) Skontaktuj się z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami grupowymi w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Dział Płac),

4) W serwisie mojePZU

5) Zadzwoń: * 801 102 102, * 22 566 55 55

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.