Likwidacja szkody zagranicznego kontrahenta polskie firmy na bazie warunków INCOTERMS

Opis okoliczności

Niespotykane od ponad 100 lat długotrwałe ulewne deszcze, które nawiedziły południe Indii pod koniec 2015r. sprawiły, że lokalne rzeki wystąpiły z brzegów powodując powódź i podtopienia. Zaistniała konieczność ewakuacji ok. 200 tyś. ludzi, odnotowano ok. 200 ofiar w ludziach. Doszło do zalania dróg, odwołano kursy pociągów, w rejonie dotkniętym powodzią przestały działać telefony.

Miasto Portowe będące ważnym ośrodkiem indyjskiego przemysłu do którego został skierowany ładunek naszego Klienta, znalazło się praktycznie pod wodą. Miasto stało się wyspą odciętą od świata. Nie działały szkoły, nie pracowały przedsiębiorstwa, zamknięto nawet międzynarodowe lotnisko. W środku niszczycielskiego żywiołu znalazł się wysłany z Polski do hinduskiego Klienta ładunek 20 kontenerów (500 ton – 360 palet) wrażliwego na wilgoć towaru o wartości ok. 700 tyś USD.

Gestia ubezpieczeniowa zgodnie z zawartym kontraktem pomiędzy Dostawca, a Odbiorcą wskazywała obowiązek ubezpieczenia towaru na całej trasie transportu „do portu w Indiach” przez naszego Klienta (baza dostawy CIF wg INCOTERMS 2010). Ubezpieczenie zostało zaaranżowane za naszym pośrednictwem, a Certyfikat potwierdzający ubezpieczenia przekazany hinduskiemu Klientowi.

Rozładunek kontenerów w porcie docelowym miał miejsce pod koniec listopada 2015, a następnie towar został skierowany na terminal portowy. Na początku grudnia 2015 doszło do uszkodzenia składowanego  ładunku – wszystkie tereny terminalu zostały dotknięte powodzią.

Podjęte działania:

Na początkowym etapie likwidacji szkody należało zapewnić oględziny przez Komisarza Awaryjnego wskazanego w polisie CARGO działającego na ternie portu (Lloyd’s Agent).

W wyniku przeprowadzonych oględzin wstępnie oszacowano, że ok. 180 palet miało widoczne uszkodzenia powstałe na skutek zalania – widoczny był częściowy ubytek ich zawartości na skutek rozpuszczenia zawartości worków wodą powodziową. Jednocześnie w celu minimalizacji szkody przeprowadzono sortowanie worków, a cześć towaru został wykorzystana do dalszego przerobu – wolą odbiorcy było maksymalne wykorzystanie dostarczonego towaru do produkcji. Wykonano kontrolę jakościową każdego worka kwalifikując go do wykorzystania w produkcji lub odrzucenia. Ostatecznie ze 180 palet zawierających 250 ton ładunku do produkcji przyjęto 146 ton. W przypadku pozostałych 104 ton zgłoszono stratę całkowitą, przy czym fizycznie u odbiorcy odrzucono 62.5 ton ładunku, a różnica, 41.5 ton, stanowiła brak. W opinii rzeczoznawcy taka ilość mogła zostać utracona w miejscu szkody, na skutek rozpuszczenia się towaru podczas zalania wodą powodziową. W czasie oględzin rzeczoznawca stwierdził palety o zmniejszonej objętości.

W przypadku odrzuconego ładunku 62.5 ton znaleziono kupca awaryjnego oferującego 25 % wartości towaru.

W oparciu o raport rzeczoznawcy, powyższe wyliczenia oraz inną dokumentacją zgromadzoną w trakcie oględzin towaru Ubezpieczyciel w Polsce mógł bez problemowo dokończyć likwidację szkody i wypłacić odszkodowanie z zaaranżowanego przez nas ubezpieczenia na rzecz hinduskiego Kontrahenta naszego Klienta.

Ostatecznie kontrahentowi w Indiach zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości ok 130 tyś USD.