NORD

ABOUT US

NORD

ABOUT US
OVER

100 billion

VALUE OF INSURED PROPERTY

OF OUR CLIENTS

OVER

4500
NUMBER OF ENTITIES THAT TRUSTED OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE

OVER

PLN 450 MILION 

VALUE OF INSURANCE PREMIUMS INVESTED THROUGH US

24YEARS

OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF OUR CLIENT SERVICE

200+

EMPLOYEES

140+

LICENSED INSURANCE BROKERS

SPECIALISED LOSS ADJUSTMENT OFFICES, PUBLIC PROCUREMENT, INTERNATIONAL COOPERATION

MANAGEMENT BOARD
HEAD OFFICE

(company management support centre)

corporate functions, audit, legal services, accounting, employee operations,

IT, administration, network management

SPECIALIST UNITS

(site support and Client contact facilities)
Corporate Client Division, Fleet and Communication Insurance Department,
Personal Insurance Department,
Public Sector Units Insurance Department, Loss Adjustment Department, Agricultural Insurance Department, Financial Insurance Department, Support and International Cooperation Department

FIELD STRUCTURES

(direct contact points for the Client)
Branches/Representations: Branches/Representations: Białystok, Bydgoszcz, Brodnica, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kalisz,
Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra

In our activities, we aim to:

  • rationalise the costs of the insurance scheme;

  • adapt the scope of insurance to the specific needs of each Client;

  • implement the long-term strategy for managing the insurance scheme and insurance risks;

  • reduce administrative costs related to the implementation of the insurance scheme.

OVER

100BIllion

VALUE OF INSURED PROPERTY OF OUR CLIENTS

OVER

4500
NUMBER OF ENTITIES THAT TRUSTED OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE

OVER

PLN 450MILLION 

VALUE OF INSURANCE PREMIUMS INVESTED THROUGH US

24YEARS

OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF OUR CLIENT SERVICE

200+

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

120+

LICENCJONOWANYCH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

WYSPECJALIZOWANE BIURA LIKWIDACJI SZKÓD, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ZARZĄD
CENTRALA

(centrum wsparcia zarządzania spółką)

funkcje korporacyjne, audyt, obsługa prawna, księgowość, operacje pracownicze,

informatyka, administracja, zarządzanie siecią

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE

(placówki wsparcia struktur terenowych i kontaktu z klientem)
Pion Klienta Korporacyjnego, Departament Ubezpieczeń Flotowych i Komunikacyjnych,
Departament Ubezpieczeń Osobowych, Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora
Publicznego, Departament Likwidacji Szkód, Departament Ubezpieczeń Rolnych, Departament Ubezpieczeń Finansowych, Departament Wsparcia i Współpracy Międzynarodowej

STRUKTURY TERENOWE

(placówki bezpośredniego kontaktu z Klientem)
Branches/Representations: Białystok, Bydgoszcz, Brodnica, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kalisz,
Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra

W naszych działaniach zmierzamy do:
  • racjonalizacji kosztów programu ubezpieczenia;
  • dostosowania zakresu ubezpieczenia do specyficznych potrzeb każdego Klienta;
  • realizacji długoterminowej strategii zarządzania programem ubezpieczenia oraz ryzykami ubezpieczeniowymi;
  • ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z realizacją programu ubezpieczenia.

23

23 BROKERAGE BRANCHES AND REPRESENTATIONS THROUGHOUT POLAND

23

23 BROKERAGE BRANCHES AND REPRESENTATIONS THROUGHOUT POLAND

NORD

SECTORS

NORD

SECTORS
null

INDUSTRY

null

TRANSPORT AND LOGISTICS

null

PUBLIC FINANCE SECTOR

null

ENERGY

null

MEDIA AND COMMUNICATION

null

CONSTRUCTION

null

FINANCE

null

SPORT AND ENTERTAINMENT

null

GROUP LIFE INSURANCE

null

MEDICAL PACKAGES

24

24-YEAR EXPERIENCE IN PROVIDING BROKERAGE SERVICES

GROUP

NORD

GROUP

NORD
null

NORD COLLEGE

null

NORD 20

null

CASE STUDY

NORD

KONTAKT

REGISTERED OFFICE IN TORUŃ

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Poland

phone. 56 651 43 00

torun@nordpartner.pl

MANAGEMENT BOARD OFFICE – WARSAW

ul. Skierniewicka 14, 01-230

Phone: 22 507 80 80

warszawa@nordpartner.pl

BRODNICA

ul. Pocztowa 1, 87-300

phone: 56 697 42 40

brodnica@nordpartner.pl

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 81a, 85-020

phone: 52 322 53 00

bydgoszcz@nordpartner.pl

GDAŃSK

Al. Grunwaldzka 413, 80-309

budynek Neon Flex, p. 436 – 437

phone: 885 267 904,

gdansk@nordpartner.pl

KALISZ

ul. Chopina 20-22, 62-800

phone: 62 753 63 10

kalisz@nordpartner.pl

KATOWICE

ul. Sokolska 65, 40-087

phone: 32 355 27 30

katowice@nordpartner.pl

LUBLIN

ul. Nałęczowska 24, 20-701

phone: 81 524 52 33

lublin@nordpartner.pl

PIŁA

ul. Kossaka 20, 64-920

phone: 67 351 62 50

pila@nordpartner.pl

ŁÓDŹ

ul. Nawrot 12, 90-060

phone: 42 634 06 58, 42 634 85 96

lodz@nordpartner.pl

WŁOCŁAWEK

ul. Witoszyńska 1, 87-800

phone: 785 885 228

wloclawek@nordpartner.pl

POZNAŃ

ul. Jeleniogórska 16, 60-179

phone: 61 847 85 90

poznan@nordpartner.pl

WROCŁAW

ul. Racławicka 13, 53-149

phone: 71 332 34 08

wroclaw@nordpartner.pl

SZCZECIN

ul. Madalińskiego 8, 70-101

phone: 91 482 17 41

szczecin@nordpartner.pl

ZIELONA GÓRA

ul. Francuska 52, 65-943

phone: 68 324 04 80

zgora@nordpartner.pl

KIELCE

ul. Piotrkowska 12 / 806, 25-510

phone: 41 336 11 06

kielce@nordpartner.pl

BIAŁYSTOK

ul. Cieszyńska 3a/112, 15-425

phone: 85 651 18 74

bialystok@nordpartner.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI

phone: 691 767 284

gorzow@nordpartner.pl

KRAKÓW

ul. Balicka 56, 30-149

phone: 12 633 07 98

krakow@nordpartner.pl

KOSZALIN

ul. Połtawska 6, 75-075

phone: 94 717 02 30

koszalin@nordpartner.pl

OPOLE

ul. Głogowska 35, 45-315

phone: 77 455 60 06

opole@nordpartner.pl

OLSZTYN

ul. Nowowiejskiego 9/402, 10-162

phone: 89 527 25 72

olsztyn@nordpartner.pl

NORD

KONTAKT

REGISTERED OFFICE IN TORUŃ

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń

phone: 56 651 43 00

torun@np.com.pl

MANAGEMENT BOARD OFFICE – WARSAW

ul. Skierniewicka 14

phone: 22 507 80 80

warszawa@np.com.pl

BRODNICA

ul. Pocztowa 1, 87-300

phone: 56 697 42 40

brodnica@nordpartner.pl

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 81a, 85-020

phone: 52 322 53 00

bydgoszcz@np.com.pl

GDAŃSK

Al. Grunwaldzka 413, 80-309

budynek Neon Flex, p. 436 – 437

phone: 885 267 904,

gdansk@nordpartner.pl

KALISZ

ul. Aleja Wolności 10/11, 62-800

phone: 62 766 87 21

kalisz@np.com.pl

KATOWICE

ul. Sokolska 65, 40-087

phone: 32 355 27 30

katowice@np.com.pl

LUBLIN

ul. C. Godebskiego 13/10a, 20-045

phone: 81 524 52 33

lublin@np.com.pl

PIŁA

ul. Kossaka 20, 64-920

phone: 67 351 62 50

pila@np.com.pl

ŁÓDŹ

ul. Nawrot 12, 90-060

phone: 42 634 06 58, 42 634 85 96

lodz@np.com.pl

WŁOCŁAWEK

ul. Zduńska 14/1, 87-800

phone: 785 885 228

wloclawek@np.com.pl

POZNAŃ

ul. Jeleniogórska 16, 60-179

phone: 61 847 85 90

poznan@np.com.pl

WROCŁAW

ul. Racławicka 13, 53-149

phone: 71 332 34 08

wroclaw@np.com.pl

SZCZECIN

ul. Madalińskiego 8, 70-101

phone: 91 482 17 41

szczecin@np.com.pl

ZIELONA GÓRA

ul. Francuska 52, 65-943

phone: 68 324 04 80

zgora@np.com.pl

KIELCE

ul. Piotrkowska 12 / 806, 25-510

phone: 41 336 11 06

kielce@np.com.pl

BIAŁYSTOK

ul. Cieszyńska 3A/112, 15-845

phone: 85 651 18 74

bialystok@np.com.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI

ul. Kombatantów 34, 66-400

phone: 95 720 17 65

gorzow@np.com.pl

KRAKÓW

ul. Balicka 56, 30-149

phone: 12 633 07 98

krakow@np.com.pl

KOSZALIN

ul. Połtawska 6, 75-075

tel. 94 717 02 30

koszalin@np.com.pl

OLSZTYN

ul. Lanca 3, 10-528

phone: 89 527 25 72

olsztyn@np.com.pl

OPOLE

ul. Głogowska 35, 45-315

phone: 77 455 60 06

opole@np.com.pl