Doświadczenie:

Z procesem inwestycyjnym związanym z budownictwem wiąże się wiele charakterystycznych produktów ubezpieczeniowych jak np. ubezpieczenie ryzyk budowy i montaży, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, ubezpieczenie sprzętu budowlanego, czy wreszcie gwarancje ubezpieczeniowe. Dla brokera  największym wyzwaniem jest  zaplanowanie i połączenie produktów ubezpieczeniowych w taki sposób, aby program ubezpieczenia inwestycji był możliwie szczelny (zapewniał możliwość zachowania ciągłości projektu bez niepotrzebnych przestojów), obejmował wszystkich uczestników prac, był optymalny finansowo i nie prowadził to niepotrzebnego dublowania tych samych ubezpieczeń na różnych etapach inwestycji.

Nord Partner zapewnia swym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania zapisów kontraktowych dotyczących ubezpieczeń, wykorzystuje swoje możliwości negocjacyjne w celu pozyskania ochrony ubezpieczeniowej nawet przy skomplikowanych inwestycjach czy ponadstandardowych oczekiwaniach inwestorów np. w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Dostarcza narzędzia pozwalające planować  i zarządzać limitami gwarancyjnymi, a także prowadzi pełny proces likwidacji szkód

Z naszych usług korzystają m.in. :

 • Grupy kapitałowe realizujące kluczowe przedsięwzięcia budowlane na terenie kraju;
 • Firmy sektora budowlanego;
 • Firmy deweloperskie;
 • Inwestorzy planujący kontrakty budowlane;
 • Inżynierowie kontraktów;
 • Osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie.

 

Przykładowe realizacje:

 • Przygotowanie i obsługa budowy bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne;
 • Realizacja programów ubezpieczenia galerii handlowych;
 • Projektowanie zapisów kontraktowych dotyczących wymogów ubezpieczeniowych
  w zakresie budowy przez samorząd budynków użyteczności publicznej wraz z układem komunikacyjnym w inwestycji wartej kilkaset milionów złotych;
 • Projektowanie zapisów kontraktowych w zakresie ryzyk OC oraz CAR/EAR
  w odniesieniu do budowy nowych bloków energetycznego w obsługiwanych elektrowniach;
 • Wynegocjowanie i wdrożenie skomplikowanego programu ubezpieczeniowego oraz systemu uruchamiania gwarancji w trakcie inwestycji polegającej na przebudowie terminalu na jednym z większych, krajowych lotnisk;
 • Zaprojektowanie zapisów ubezpieczeniowych oraz wdrożenie programu ubezpieczenia budowy nowego mostu drogowego wraz układem komunikacyjnym na jednej z głównych rzek w kraju;
 • Zaprojektowanie oraz wdrożenie programów ryzyk budowy i montażu w trakcie budowy stadionów piłkarskich z widownią przekraczającą 20 tysięcy osób;
 • Realizacji procesu zabezpieczenia ryzyk związanych z budową strategicznych elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzekach o istotnym ryzyku wezbrań.