Przykładowe projekty realizowane przez Nord Partner:

 • Konsolidacja programu ubezpieczenia jednej z największych Grup Kapitałowych Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz wdrożenie dedykowanych rozwiązań w zakresie długoterminowej polityki ubezpieczeniowej.
 • Konsolidacja programów ubezpieczenia w polskiej energetyce przesyłowej w ramach wiodących Grup Kapitałowych, w tym zaprojektowanie dedykowanych procedur likwidacji szkód.
 • Konsolidacja programów ubezpieczenia kilkudziesięciu podmiotów, które utworzyły jedną jednostkę administracji rządowej oraz zaprojektowanie procedur likwidacji szkód oraz pełna obsługa szkodowa.
 • Konsolidacja programu ubezpieczenia jednej z największych grup kapitałowych rynku energetycznego obejmującego wszystkie obszary działalności w tym obszar wydobycia, obszar wytwarzania, obszar dystrybucji, obszar sprzedaży, obszar odnawialnych źródeł energii.
 • Udział w likwidacji jednej z największych awarii systemu energetycznego w Polsce tzw. „blackout” szczeciński po stronie dostawcy energii elektrycznej.
 • Realizacja projektu ubezpieczenia jednego z największych obiektów sportowych znajdujących się na terenie RP.
 • Przygotowanie i realizacja programu ubezpieczenia budowy mostu przez Wisłę w technologii zastosowanej po raz pierwszy w Europie. Wyzwaniem w tym zakresie była aranżacja ochrony na terenach zalewowych.
 • Przygotowanie i realizacji projektów asekuracji ryzyk związanych z budową nowych mocy wytwórczych w polskiej energetyce, w tym bloków energetycznych o mocy przekraczającej 900 MW.
 • Przygotowanie i obsługa programu ubezpieczenia obejmującego ubezpieczenie największej na polskim rynku floty pojazdów szynowych.
 • Udział w likwidacji szkód wynikających z jednej z największych katastrof kolejowych w Polsce w tym likwidacja szkód osobowych oraz rzeczowych, które związane były z wystąpieniem przedmiotowej katastrofy.
 • Przygotowanie programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki kapitałowej o sumie ubezpieczenia przekraczającej kilkaset milionów złotych w oparciu o dedykowane / indywidualne warunki ubezpieczenia.
 • Udział w likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki kapitałowej o wartości roszczeń przekraczających kilkadziesiąt milionów złotych.
 • Przygotowanie dedykowanego programu ubezpieczenia dla branży transportowej oraz wieloletnia obsługa ubezpieczeniowa, a także szkodowa kilkuset podmiotów transportowych w ramach dedykowanego rozwiązania ubezpieczeniowego.
 • Przygotowanie zindywidualizowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dla wielu podmiotów samorządowych, w tym największych miast Polski w ramach, których ochroną obejmowanych jest kilkaset jednostek organizacyjnych.
 • Realizacja projektu związanego z ubezpieczeniem kilkutysięcznej floty pojazdów wraz z jej obsługą pod względem szkodowym.
 • Likwidacja szkody polegającej na pożarze pojazdu w tunelu na autostradzie w Szwajcarii – wartość szkody przekroczyła wiele milionów złotych.
 • Likwidacja wielu szkód z ubezpieczenia OC pracodawcy w tym szkód jednostkowych o wartości przekraczających 1 mln zł.
 • Likwidacja wielu szkód z ubezpieczenia OC za produkt, w tym szkód występujących poza terenem RP polegających zarówno na wystąpieniu szkód osobowych, jak i rzeczowych.
 • Realizacja projektów w zakresie ubezpieczenia branży medialnej, w tym największych nadawców telewizyjnych oraz radiowych.
 • Realizacja projektów związanych z ubezpieczeniem unikatowych przedmiotów, w tym dzieł sztuki oraz obiektów architektury.