Świadomość ubezpieczeniowa wśród Polaków bywa różna w zależności od tego, co chcemy obejmować ochroną. Najczęściej wybieramy ochronę naszych dóbr materialnych, spychając ochronę życia i zdrowia na dalszy plan. Samochód, dom, mieszkanie, firma… oczywiście, jest bardzo ważnym, aby zabezpieczać to, co udało nam się w życiu osiągnąć, ale czy zdrowie i życie nie są „dobrami” najważniejszymi, bez których nie możemy osiągać tego, co materialne?

Co prawda nie da się wycenić naszego życia, czy też zdrowia, ale świadomość posiadania odpowiednio dopasowanej ochrony pozwala z większym spokojem patrzeć w przyszłość zarówno naszą, jak i naszych bliskich.

Programy ubezpieczeniowe opracowywane przez pracowników Nord Partner charakteryzują się świetnym dopasowaniem do specyfiki każdego Klienta.

W procesie opracowywania programu ubezpieczeniowego bierzemy pod uwagę branżę, w jakiej Klient działa oraz strukturę zatrudnienia w firmie; uwzględniamy także potrzeby związane z wiekiem pracowników oraz rodzajem pracy, jaką wykonują.

Zespół pracowników Departamentu Ubezpieczeń Osobowych posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów z różnorodnych branż m.in.:

  • jednostek sektora finansów publicznych,
  • szkolnictwa wyższego,
  • spółek komunalnych: wodociągi, transport publiczny, budownictwo społeczne, zbiórka i przetwórstwo odpadów, działalność sportowa,
  • skarbowości,
  • przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem Klientów o rozproszonej strukturze lokalizacyjnej).

Nasi pracownicy są również autorami programów branżowych w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie, dzięki którym pracownicy tych branż mogą korzystać z ochrony na szczególnych warunkach w przystępnej cenie.