Nord Partner, to jedna z największych niezależnych firm brokerskich w kraju, z ponad 24 letnim doświadczeniem. Dysponujemy własną siecią 23 oddziałów i Przedstawicielstw. 

Zatrudniamy ponad 200 pracowników. 

 

Rozwijamy wysokiej klasy specjalistów w obszarze profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego. Nasi brokerzy skutecznie realizują potrzeby naszych klientów.

Obecnie poszukujemy:

 • Menadżerów
 • Brokerów ubezpieczeniowych
 • Specjalistów ds. obsługi szkód

BĄDŹ JEDNYM Z NAS

Wyślij e-mail z CV na adres: praca@nordpartner.pl

Jak aplikować?

Jeżeli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do naszego zespołu, możesz przesłać Nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: praca@nordpartner.pl – w temacie wskaż nazwę stanowiska, które Cię interesuje.

 

Pamiętaj, że przesłanie przez Ciebie CV wraz z listem motywacyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Nord Partner Twoich danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w toku postępowania rekrutacyjnego (np. wizerunek, zainteresowania, itp.). Jeśli nie wyrażasz zgody na ich przetwarzanie nie umieszczaj ich w CV oraz liście motywacyjnym.

 

Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne:

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Nord Partner, zachęcamy do umieszczenia w CV poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko __________ w Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubickiej 16, 87-100 Toruń, będącego administratorem danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z moim udziałem.”

 

Kontakt ws. rekrutacji:

Pełnomocnik Zarządu ds. rekrutacji  |  +48 601 674 244

Poza możliwością rozwoju oraz jasną ścieżką kariery, jedną z zalet pracy w Grupie NORD jest atrakcyjne i konkurencyjne rynkowo wynagrodzenie, adekwatne do zaangażowania, umiejętności oraz wiedzy. Ponadto, naszym pracowników zapewniamy szereg świadczeń dodatkowych, zapewniających bezpieczeństwo ich i ich rodzin, a także rozwój osobisty.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z RODO administratorem Państwa danych osobowych jest Nord Partner Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lubickiej 16, 87-100 Toruń (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: 56 651 43 00 oraz adresu e-mail: torun@nordpartner.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
 • potwierdzenia możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania zmierzające do zawarcia umowy),
 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje
o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): odo@nordpartner.pl.