Sektor mediów i komunikacji to sektor niezwykle wrażliwy na nowe ryzyka, w tym głównie ryzyka cybernetyczne. Dlatego też realizując obsługę programów ubezpieczenia tej branży koncentrujemy się na szczegółowej analizie poszczególnych elementów ryzyk występujących u klienta wynikających z posiadanej infrastruktury, sposobu jej zarzadzania oraz zabezpieczenia. Niezwykle ważnym elementem jest także identyfikacja ryzyk wynikająca z zawieranych przez podmioty tej branży umów kontraktowych ze zleceniodawcami poszczególnych usług.

Realizowane programy ubezpieczenia dla tej branży wymagają od nas niejednokrotnie implementacji sprawdzonych rozwiązań z rynków europejskich niedostępnych na rynku polskim, co z sukcesem realizujemy.

 

 Przykładowe realizacje:

  • Przygotowanie, wdrożenie i obsługa programu ubezpieczenia jednej z największych nadawców radiowych w kraju w tym wdrożenie rozwiązań mitygujących ryzyka na jakie narażona jest organizacja w związku z prowadzoną działalnością;
  • Wdrożenie i obsługa programu ubezpieczenia jednej z największych telewizji komercyjnych w kraju. Obsługa programu wymagała likwidacji dziesiątek szkód związanych z ubezpieczeniem wyposażenia ekip realizatorskich, w tym też poszczególnych dziennikarzy realizujących programy na terenach objętych konfliktami;
  • Realizacja rozwiązań związanych z uczestnictwem ekip dziennikarskich na różnego rodzaju zawodach w tym olimpiadach;
  • Przygotowanie programu ubezpieczenia kosztów odwołania imprez dla jednego z największych nadawców w kraju;
  • Przygotowanie programu kosztów leczenia poza granicami kraju na wysokie sumy ubezpieczenia dla korespondentów, w tym korespondentów wojennych z uwzględnieniem ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
  • Opracowywanie programu ubezpieczenia archiwów multimedialnych uwzględniającego koszty odtworzenia oraz koszty specjalistycznych ekspertyz koniecznych do otworzenia materiału zawartego na nośnikach.