Grupa NORD zatrudnia ponad 200 osób. Dzięki stabilnemu i dynamicznemu rozwojowi naszej firmy możemy zaoferować pracę rozwijającą umiejętności i wykorzystującą potencjał pracowników. Młodzi ludzie są przyszłością naszej Spółki, stąd podstawowym celem, który przyświeca nam w rozwoju zespołu NORD, jest dotarcie do prawdziwych talentów.

Współpracując z instytucjami i przedsiębiorstwami reprezentującymi kilkadziesiąt sektorów działalności, zbudowaliśmy kadrę skupiającą specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń, prawa, ekonomii, transportu, logistyki, fizyki czy elektroniki. Wieloletnie doświadczenie oraz uznana marka pozwalają nam na zaoferowanie studentom i absolwentom uczelni prawdziwie profesjonalnej ścieżki kariery, obejmującej rozwój zawodowy i osobisty.

Poszukujemy studentów i absolwentów o kompetencjach analitycznych, komunikatywnych i posiadających umiejętność pracy w zespole. Cenimy osoby posiadające inicjatywę i potrafiące bronić własnych przekonań. Zaangażowanie, dynamizm, pasja, poczucie humoru – słowem – wszystko to, co składa się na osobowość prawdziwego lidera. Cenimy indywidualność i kreatywność.

Z myślą o najlepszych, w pełni wpisujących się w wartości reprezentowane przez NORD, opracowaliśmy autorski program NORD College, który pozwala na połączenie studiów i pracy naukowej ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, które pozwoli na podjęcie pracy w naszej Grupie.

Naszą ambicją jest, by Grupa NORD była najlepszym miejscem pracy dla wybitnych osób, które wspólnie będą tworzyć najbardziej uznaną markę na rynku brokerskim w Polsce. Nasz Zespół jest naszym największym Kapitałem.

BĄDŹ JEDNYM Z NAS

Wyślij e-mail z CV na adres: kariera@nordpartner.pl

Poza możliwością rozwoju oraz jasną ścieżką kariery, jedną z zalet pracy w Grupie NORD jest atrakcyjne i konkurencyjne rynkowo wynagrodzenie, adekwatne do zaangażowania, umiejętności oraz wiedzy. Ponadto, naszym pracowników zapewniamy szereg świadczeń dodatkowych, zapewniających bezpieczeństwo ich i ich rodzin, a także rozwój osobisty.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji (działania podjęte na żądanie osoby przed zawarciem umowy) oraz zawarcia umowy będącej podstawą zatrudnienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych; obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
 • czas do momentu wycofania zgody.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@nordpartner.pl.