O projekcie

Jest nam niezwykle miło móc zaprosić Was do wzięcia udziału w projekcie stażowym Nord Partner i zdobycia cennych doświadczeń w wielu obszarach związanych w pracą na rynku ubezpieczeń. Podstawowy staż może trwać od trzech miesięcy do jednego roku.

Program stażowy

W ramach programu stażowego

 

Stażysta może liczyć na :

 • wynagrodzenie za wykonywaną pracę;
 • zajęcia w elastycznych godzinach pracy dostosowanych do programu zajęć na uczelni;
 • jasny harmonogram zdobywania poszczególnych kompetencji;
 • dodatkowe zajęcia wykładowe i warsztatowe prowadzone w trakcie dnia pracy przez specjalistów z zakresu ubezpieczeń;

 

Stażysta zajmuje się

 • wykonywaniem konkretnych czynności asystenta brokera powiązanych ściśle ze zdobytą w trakcie zajęć stażowych wiedzą;
 • przygotowuje materiały (prezentacje, analizy) związane z zajęciami warsztatowymi oraz podsumowujące poznane obszary wiedzy;
 • bierze udział w organizacji kolejnych edycji Akademii Ubezpieczeń;
 • na dalszych etapach stażu bierze aktywny udział w obsłudze klientów oddziału Nord Partner, w którym odbywa się staż;

 

Zakładane efekty stażu

 • stażysta zdobywa konkretne kompetencje pozwalające na uzyskanie przewagi w trakcie poszukiwania pracy na rynku ubezpieczeniowym;
 • zdobywa różnorodne doświadczenia z zakresu znajomości procesu brokerskiego, znajomości produktów ubezpieczeniowych, negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży i wielu innych;
 • zdobywa merytoryczne przygotowanie do egzaminu brokerskiego organizowanego przez KNF;
 • najlepsi stażyści mogą liczyć na stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem.
Jak aplikować?

W celu złożenia aplikacji wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres praca.katowice@nordpartner.pl

 

Pamiętaj by w CV zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Nord Partner sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Nord Partner sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubickiej 16. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.