NORD Partner jest jednym z największych i najbardziej cenionych przedsiębiorstw na rynku brokerskim w Polsce. Od 24 lat zapewniamy naszym Klientom najwyższą jakość usług, którą cechuje troska o bezpieczeństwo oraz stabilność kosztów ponoszonych na obsługę ubezpieczeniową przez firmy i instytucje, które zaufały naszej wiedzy i doświadczeniu.

Podstawowym zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest przygotowanie indywidualnego programu asekuracyjnego, który będzie odpowiadał charakterowi prowadzonej działalności, przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej oraz struktury rynku i obszaru funkcjonowania danego podmiotu. NORD Partner realizuje te zadania i dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, poprzedza je wnikliwą analizą środowiska i otoczenia, w którym poruszają się nasi Klienci, by zapewnić Państwu racjonalizację ponoszonych kosztów, połączoną z dbałością o najszerszy wymiar ochrony, zawsze dopasowanej do indywidualnego charakteru oraz potrzeb.

Działając w imieniu Klienta, opracowujemy indywidualny program ochrony, a następnie przeprowadzamy postępowanie wyboru najkorzystniejszego ubezpieczyciela, obejmujące negocjacje z zakładami ubezpieczeń i wypracowanie zapisów umowy pomiędzy Klientem a ubezpieczycielem. Przez cały okres współpracy, towarzyszymy także naszym Klientom w obszarze kontroli ubezpieczyciela oraz w procedurach likwidacji szkód.

 

W celu zapewnienia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie, gwarantujemy opiekę wyspecjalizowanego zespołu profesjonalnych brokerów o wieloletnim doświadczeniu. Dokładamy wszelkich starań, by prowadzona przez nas działalność najpełniej wpisywała się w oczekiwania oraz wymagania naszych Klientów. Dla zapewnienia najlepszej opieki oraz komfortu bliskiej współpracy, jako jedyny broker na rynku oddajemy do Państwa dyspozycji ogólnopolską sieć oddziałów, zlokalizowanych w 23 placówkach na terenie całego kraju.

Świadectwem rzetelności, przejrzystości prowadzonej działalności, a także troski o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oferowanych przez nas usług jest posiadanie przez NORD Partner sumy ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej na poziomie kilkudziesięciu milionów Euro.

 

Naszą ambicją jest zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług i poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie, będąc spółką w całości opartą na polskim kapitale i stale udoskonalając oferowane przez nas produkty, pragniemy stać się liderem na rynku brokerskim w kraju. Realizując postawione przed nami zadania, jesteśmy otwarci na wyzwania globalizacji i dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy także ochronę międzynarodową, współpracując z uznanymi partnerami na rynku brokerskim i ubezpieczeniowym, takimi jak Lloyd’s od London, Swiss Re, HCC Global, Munich Re, Liberty Insurance, XL Insurance.

ZESPÓŁ

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową opiekę wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku usług asekuracyjnych. Grupa NORD zatrudnia 200 pracowników, w tym ponad 140 licencjonowanych brokerów, którzy opracowują indywidualne programy ubezpieczeniowe. Kadra NORD – obok specjalistów z zakresu ubezpieczeń – skupia ekspertów rozmaitych obszarów i dziedzin, których wiedza pozwala na pełną opiekę nad Klientem w każdym aspekcie wzajemnej współpracy. W naszym zespole zatrudniamy inżynierów, ekonomistów, statystyków, prawników, negocjatorów, administratorów systemów i danych, specjalistów w obszarach logistyki, finansów, fizyki, transportu czy chemii, a także pracowników technicznych i wsparcia.

STRUKTURA

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zbudowaliśmy strukturę, której kształt pozwala nam w pełni wykorzystać wiedzę i umiejętności naszego Zespołu w celu zapewnienia naszym Klientom opieki na najwyższym poziomie. Od powołania Spółki NORD Partner przyświecała nam idea, by być możliwie jak najbliżej naszych usługobiorców, stąd posiadamy największą w Polsce, stale rozbudowywaną sieć oddziałów regionalnych i przedstawicielstw terenowych.

Grupa NORD powstała w 1998 roku w Toruniu i do dziś gród Kopernika pozostaje siedzibą wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, Biuro Zarządu NORD Partner mieści się w Warszawie, a oddziały naszej Spółki znajdują się w każdym z województw.

ZARZĄD
CENTRALA

(centrum wsparcia zarządzania spółką)

funkcje korporacyjne, audyt, obsługa prawna, księgowość, operacje pracownicze,

informatyka, administracja, zarządzanie siecią

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE

(placówki wsparcia struktur terenowych i kontaktu z klientem)
Pion Klienta Korporacyjnego, Departament Ubezpieczeń Flotowych i Komunikacyjnych,
Departament Ubezpieczeń Osobowych, Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora
Publicznego, Departament Likwidacji Szkód, Departament Ubezpieczeń Rolnych, Departament Ubezpieczeń Finansowych, Departament Wsparcia i Współpracy Międzynarodowej

STRUKTURY TERENOWE

(placówki bezpośredniego kontaktu z Klientem)
Oddziały/Przedstawicielstwa: Białystok, Bydgoszcz, Brodnica, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kalisz,
Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra

ODPOWIEDZIALNA FIRMA

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Od założenia NORD Partner w relacjach z naszymi Klientami, partnerami biznesowymi i społecznymi, pracownikami oraz dostawcami kierujemy się etyką, na której opierają się nasze działania. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Sobieszewskiej, stanowiącej Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

CSR

Grupa NORD od dwudziestu lat wspiera lokalne społeczności, dzięki którym możemy budować stabilne i trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje. Nasze oddziały, zlokalizowane w całym kraju, pozwalają nam na dokładne poznanie potrzeb lokalnych wspólnot i aktywnie wspomagać najważniejsze wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe.