Specjalizujemy się w ubezpieczeniach związanych z działalnością przedsiębiorstw transportowych

Ubezpieczenia OC zawodowej przewoźników

Ubezpieczenie na potrzeby spełnienia wymogu minimalnej zdolności finansowej określonej w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r., ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Już od 100 zł za pojazd.

Ubezpieczenia OC przewoźnika

Najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz kabotażowym, wynegocjowane na specjalnych warunkach dedykowanych Przewoźnikom będących członkami PSPD w Gdyni, na zasadach niedostępnych dla konkurencji.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenia flot pojazdów w zakresie OC pojazdów (OC ppm), Autocasco, NNW, ZK, szyb w pojazdach oraz assistance dla pojazdów ciężarowych.

Główne zadania NORD Partner w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • Identyfikacja i ocena ryzyka

  • Audyt i analiza dotychczasowego programu ubezpieczenia

  • Konstrukcja dostosowanego do potrzeb Klienta programu ubezpieczenia

  • Przeprowadzenie postępowania na wybór ubezpieczyciela – negocjacje z zakładami ubezpieczeń

  • Przygotowanie analizy porównawczej uzyskanych ofert wraz z rekomendacją

  • Lokacja programu ubezpieczenia

  • Opracowanie, wdrożenie i realizacja procedur obsługi Umów

  • Koordynacja i wsparcie bieżącej obsługi

  • Równoległe wdrażanie zasad bezpiecznego i aktywnego kształtowania umiejętności i postaw kierowców

  • Obsługa w zakresie likwidacji szkód poprzez wyspecjalizowany Departament Likwidacji Szkód.

Na bieżąco dokonujemy również analizy zakresu i jakości wdrożonego programu względem zmieniającego się rynku ubezpieczeń oraz ewentualnych zmian we flocie Klienta.

Stałemu monitoringowi podlega także skuteczność oraz efektywność wprowadzonych rozwiązań i podjętych działań.

Wszystkie powyższe usługi są dla naszych Klientów bezpłatne!