W dzisiejszych czasach pracodawcy chcąc zachować wysoką efektywność i zaangażowanie pracowników powinni zweryfikować swoje podejście do dotychczasowej polityki benefitów pracowniczych i wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników i wymaganiom rynku.

Głównym wnioskiem płynącym z lekcji jaką jest pandemia, jest fakt, że benefity powinny być elastycznie dopasowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników. Priorytety różnią się w zależności od wieku, płci i sytuacji zdrowotnej pracowników. Pandemia zweryfikowała ich podejście do świadczeń pozapłacowych, najpowszechniejszymi benefitami stały się pakiety prywatnej opieki medycznej.

Pracownicy Nord Partner posiadają bogate doświadczenie w budowaniu programów ubezpieczeniowych dla różnorodnych branż oraz wdrażaniu ofert opieki medycznej w korporacjach, o rozproszonej strukturze, jednostkach samorządu terytorialnego i wielu innych. Każda oferta powstaje w wyniku dokładnej analizy potrzeb klienta, dostosowywana jest do specyfiki jego działalności oraz struktury pracowników. Ochronę wzbogacamy o programy profilaktyczne dopasowane do zagrożeń występujących w miejscu pracy. Umowy zawierane za naszym pośrednictwem oferują również opcję medycyny pracy czyniąc program kompleksowym.

Nasi pracownicy opracowali program branżowy w zakresie pakietów opieki medycznej dla JST, dzięki którym pracownicy tego sektora mogą korzystać
z ochrony na szczególnych warunkach.