Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą prywatnej Opieki Medycznej dla Politechniki Białostockiej.

 

Po zebraniu minimalnej liczby chętnych pracowników wymaganych przez ubezpieczyciela (10% zatrudnionych, tj. 137 pracowników) możliwe będzie zawarcie umowy i przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego w PZU Życie S.A. Ubezpieczenie będzie dostępne dla pracowników, małżonków, partnerów życiowych oraz małoletnich dzieci pracowników Uczelni.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ubezpieczenia prosimy o wypełnienie załączonej poniżej deklaracji przystąpienia i dostarczenie jej niezwłocznie do Działu Spraw Personalnych. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji przystąpienia do Opieki Medycznej jest 10 września 2024 r. wówczas program zostanie wdrożony od 01 października 2024 r.

Obsługą umowy ubezpieczenia zajmuje się Dział Spraw Personalnych:

 

Zasady funkcjonowania ubezpieczenia zdrowotnego:

1) Pracownik wybiera dla siebie i członków rodziny jeden z dostępnych zakresów usług medycznych.

2) Członek rodziny objęty jest tym samym zakresem usług medycznych, co pracownik.

3) Zmiana zakresu usług medycznych na zakres wyższy możliwa jest w dowolnym momencie obowiązywania umowy i ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymamy informację o zmianie zakresu usług medycznych. Zmiana zakresu usług medycznych na zakres niższy możliwa jest tylko w rocznicę polisy.

4) Zmiana przez pracownika pakietu ubezpieczenia z indywidualnego na rodzinny lub partnerski albo z partnerskiego na rodzinny może nastąpić w dowolnym momencie obowiązywania umowy i ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymamy informacje o zmianie pakietu. Zmiana przez pracownika pakietu ubezpieczenia z rodzinnego lub partnerskiego na indywidualny lub z rodzinnego na partnerski może nastąpić wyłącznie w rocznicę polisy.

5) W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego, pracownik oraz członkowie jego rodziny mogą przystąpić ponownie do ubezpieczenia nie wcześniej niż w rocznicę polisy lub po tej dacie.

6) W przypadku organizacji konsultacji lub innej usługi (badania) u lekarza specjalisty, możliwe jest wykonanie tej usługi przez lekarzy ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora. W zakres ubezpieczenia nie wchodzą jednak specjalistyczne konsultacje profesorskie (m.in. tzw. druga opinia medyczna).

7) Ubezpieczenie grupowe zdrowotne ma charakter dobrowolny, składka finansowana jest w całości przez pracownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

Katarzyna Murawska

Zastępca dyrektora

Nord Partner Sp. z o.o.

Oddział w Białymstoku

ul. Cieszyńska 3A, lok. 215, 15-425 Białystok

tel. kom.: 669 995 238

e-mail: katarzyna.murawska@nordpartner.pl

Anna Komorowska

Menedżer ds. Sprzedaży Produktów Zdrowotnych

PZU Życie S.A.

Biuro Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych

ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok

tel. kom. 789 431 322

e-mail:

annakomorowska@pzu.pl