Szybki rozwój polskiego przemysłu, nowe inwestycje, badania, innowacje to duże wyzwanie dla doradcy, którego zadaniem jest właściwe zidentyfikowanie i zabezpieczenie ryzyk prowadzonej działalności swojego klienta. Klientom z tego sektora towarzyszymy od początku działalności Nord Partner czyli od przeszło 20 lat przechodząc wraz z nimi okresy koniunktury oraz dekoniunktury, które determinują prowadzoną politykę ubezpieczeniową przedsiębiorstw. Nord Partner Sp. z o.o. świadczy usługi dla wielu gałęzi przemysłu, w tym głównie dla:

Podejmowane przez nas działania zmierzają do zabezpieczenia zarówno aktywów będących w posiadaniu przedsiębiorstw jak również jego pasywów, a w szczególności zobowiązań jakie mogą wynikać ze szkód wyrządzonych podmiot trzecim, w tym konsumentom. Ważnym elementem programów ubezpieczenia jest także zabezpieczenie strat pośrednich wynikających ze zdarzeń losowych, które pozwala na pokrycie kosztów stałych oraz utraconego zysku w skutek zaprzestania lub ograniczenia skali produkcji po szkodzie. Obok ryzyk podstawowych przygotowywane przez nas programu ubezpieczenia obejmują szereg ryzyk dodatkowych związanych chociażby z: kredytem kupieckim, zabezpieczeniem łańcuchów dostaw w tym ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, międzynarodowym, ubezpieczeniem kosztów związanych z ingerencją w produkt itp.

 

Przykładowe realizacje:

  • Realizacja programu ubezpieczenia dla jednej z największych grup chemicznych w Europie obejmującego zidentyfikowane ryzyka operacyjne, w tym szkody pośrednie związane z ewentualnymi zdarzeniami losowymi;
  • Prowadzenie długoterminowej polityki ubezpieczeniowej w jednej z największych polskich grup kapitałowych zajmujących się produkcją spożywczą;
  • Obsługa procesów ubezpieczeniowych jednej z największych firm branży mięsnej, w tym w szczególności ryzyk związanych z eksportem mięsna na teren Unii Europejskiej jak również poza kraje UE;
  • Identyfikacja ryzyk oraz przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia jednego z największych producentów pasz na terenie kraju.
  • Realizacja programu ubezpieczenia i zabezpieczenia ryzyk w tym ryzyk zlokalizowanych poza terenem RP jednej z wiodących grup kapitałowych zajmującej się między innymi produkcją techniki budowlanej.