NORD Partner wspiera jednostki sektora finansów publicznych w obszarze ochrony ubezpieczeniowej od chwili rozpoczęcia swojej działalności. W ciągu ponad 20 lat nasza  firma zebrała ogromne doświadczenie oraz stworzyła unikalne know-how pozwalające zaproponować najszerszą, kompleksową obsługę ubezpieczeń oraz pomoc i doradztwo we wszystkich dziedzinach, które są z nimi pośrednio związane. Oprócz wdrażania programów ubezpieczeniowych NORD Partner zajmuje się także likwidacją szkód, przygotowuje wytyczne do umów z podmiotami trzecimi, prowadzi szkolenia dla pracowników naszych Klientów, doradza we wdrażaniu polityk ubezpieczeniowych oraz systemów zarządzania ryzykiem, wdraża programy prewencyjne, doradza i uczestniczy w postępowaniach w trybie zamówień publicznych.

 

Z naszych usług korzysta kilkaset jednostek  sektora finansów publicznych, w tym m.in.

  • jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla;
  • państwowe uczelnie wyższe;
  • państwowe i samorządowe agencje oraz inne jednostki organizacyjne;
  • spółki komunalne zajmujące się działalnością wodociągową, transportem publicznym, budownictwem społecznym, zbiórką i przetwórstwem odpadów,  działalnością sportową;
  • grupy zakupowe tworzone w celu wspólnego nabywania usług ubezpieczeniowych.

 

Zrealizowane projekty:

  • konsolidacje programów ubezpieczeniowych z udziałem nawet kilkuset jednostek organizacyjnych, oparte na jednolitej polityce ubezpieczeniowej;
  • dostosowanie istniejących programów i systemów obsługi ubezpieczeń do struktury organizacyjnej oraz  powstających centrów usług wspólnych w ramach miasta;
  • wprowadzenie programów zmniejszających szkodowość w celu obniżenia wysokości składek ubezpieczeniowych obciążających samorząd;
  • kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa dużych inwestycji miejskich, takich jak: budowa dróg, budynków użyteczności publicznej czy obiektów sportowych i kulturalnych;
  • kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa ważnych wydarzeń organizowanych przez samorządy, np. międzynarodowych kongresów, koncertów oraz imprez sportowych.