Doświadczenie:

Nord Partner w ramach prowadzonej działalności wspiera różnego rodzaju inicjatywy oraz aktywności realizowane przez naszych Klientów. Jednym z wiodących obszarów,
w jakie się angażujemy jest sport w wydaniu zarówno amatorskim, jak i profesjonalnym. Oprócz pomocy finansowej na zasadach sponsoringu, jako broker angażujemy się w również we wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem klubów i organizacji sportowych oraz różnego rodzaju wydarzeń sportowych.
Nord Partner zajmuje się ubezpieczaniem, a także jest aktywnym sponsorem m.in. klubów

 • piłki nożnej,
 • koszykówki,
 • siatkówki,
 • hokeja na lodzie,
 • kolarstwa górskiego,
 • tenisa,
 • piłki ręcznej,
 • speedway’a.

 

Realizacje oraz doświadczenia:

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz kompleksowe ubezpieczanie mienia podmiotów sportowych, w tym obiektów sportowych oraz specjalistycznego sprzętu treningowego
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia kontraktów zawodniczych;
 • ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez o charakterze sportowym;
 • organizacja kompleksowych ubezpieczeń dla grup młodzieżowych;
 • kompleksowe ubezpieczanie wyjazdów oraz obozów sportowych, w tym zagranicznych;
 • ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy.