Mobilność jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Stąd, tak istotne jest opracowanie programu ubezpieczenia floty dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań. NORD Partner, jako niezależny broker ubezpieczeniowy, projektuje całościowy program osłony oraz wspiera Klientów w wyborze najkorzystniejszej oferty zakładów ubezpieczeń.

 

Nasze programy ubezpieczeniowe floty obejmują ochronę podmiotów niezależnie od rodzaju branży, w której Klienci prowadzą swoją działalność. Ponadto, NORD Partner od wielu lat posiada ugruntowaną pozycję wyspecjalizowanego brokera branży komunikacyjnej i logistycznej. Będąc firmą w całości opartą na polskim kapitale, współpracujemy z wiodącymi partnerami międzynarodowymi, dzięki czemu możemy zapewnić najbezpieczniejsze i najbardziej korzystne ekonomicznie programy asekuracyjne na całym świecie. Dla bezpieczeństwa naszych Klientów, ich pracowników i kontrahentów.

 

Główne zadania NORD Partner w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Identyfikacja i ocena ryzyka
 • Audyt i analiza dotychczasowego programu ubezpieczenia
 • Konstrukcja dostosowanego do potrzeb Klienta programu ubezpieczenia
 • Przeprowadzenie postępowania na wybór ubezpieczyciela – negocjacje z zakładami ubezpieczeń
 • Przygotowanie analizy porównawczej uzyskanych ofert wraz z rekomendacją
 • Lokacja programu ubezpieczenia – przygotowanie oraz weryfikacja draftu Umowy Generalnej
 • Opracowanie, wdrożenie i realizacja procedur obsługi Umowy
 • Koordynacja i wsparcie bieżącej obsługi – kontrola Ubezpieczyciela, tworzenie i aktualizacja bazy floty
 • Równoległe wdrażanie zasad bezpiecznego i aktywnego kształtowania umiejętności i postaw kierowców we flocie
 • Obsługa w zakresie likwidacji szkód – Departament Likwidacji Szkód.

 

Na bieżąco dokonujemy również analizy zakresu i jakości wdrożonego programu względem zmieniającego się rynku ubezpieczeń oraz ewentualnych zmian we flocie Klienta. Stałemu monitoringowi podlega także skuteczność oraz efektywność wprowadzonych rozwiązań i podjętych działań.

Wszystkie powyższe usługi są dla naszych Klientów bezpłatne! Jesteśmy wynagradzani w formie kurtażu przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

W ramach obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych pracujemy dla Klientów działających m.in. w następujących obszarach rynku:

 • Firmy z branży finansowej
 • Firmy energetyczne
 • Przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne
 • Zakłady gospodarki odpadami
 • Grupy handlowe